Overgang en seksualiteit

Welke invloed heeft de overgang op de seksualiteit van vrouwen?